วันจันทร์, ตุลาคม 18, 2021
หน้าแรก จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักนายรัฐมนตรี

ประกาศสำนักนายรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งราชบัณฑิต มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรณรุจิ เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาปรัชญา สาขาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรณรุจิ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.การประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วาระการประชุม ทั้งหมด ๖ วาระ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาให้นิสิตที่กำลังจะพ้นสภาพ ๔.๒ เรื่อง...

เข้าร่วมโครงการอบรม canva for mcu

เจ้าหน้าที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรม canva for mcu อาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 8.00-16.00 น. #ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เปิดห้อง เวลา 08.00 น.         #ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี ที่ https://lin.ee/ogLFI36

เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา” ร่วมชี้แจง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา" ร่วมชี้แจง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom ID: 630 028 8173         ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/om5rGGdBkRsExfBd8 สามารถตรวจสอบสถิติ รายชื่อการลงทะเบียน...