มจร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๑๑ อัตรา

0
176

IMG_2741

มจร ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง อาจารย์  ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ ดังนี้

๑.ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา  ประกอบด้วย
๑.สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต ๒ อัตรา
๒.สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ ๒ อัตรา
๒.ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพ ๑๑ อัตรา ประกอบด้วย
๑.นักจัดการงานทั่วไป ๓ อัตรา
๒.นักวิชาการศึกษา  ๔  อัตรา
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา
๔. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา
๕. นักทรัพยากรบุคคล ๑ อัตรา
รายละเอียดคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ดาวโหลดตามลิงค์ด้านล่าง

 

*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
** รายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here