อายุวัฒนมงคลกาล พระครูสิริสารบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

388

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร น้อมถวายมุฑิตาสัการะ เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล ในวันที่16กุมภาพันธ์ แด่ พระครูสิริสารบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเคารพยิ่ง