วิสาขบูชา มหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

24

เชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันวิสาขบูชา ในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรม เปิดชมสวนพุทธเกษตร ปลูกต้นไม้มงคล สวดมนต์ ไหว้พระ และเวียนเทียน ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา