อบรมการเขียนและนำเสนอผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ

45
ดร.ญาศุมินท์ อินทรฺกรุงเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนและนำเสนอผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://rasc.mcu.ac.th/…/10th-Workshop-Manual_Dr-Lampong…