“ยุติธรรมสมานฉันท์ ยุติธรรมกินได้ : จากนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน”

47
ดร.ญาศุมินท์ อินทรฺกรุงเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยวิทยากร พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ภายใต้หัวข้อบรรยาย “ยุติธรรมสมานฉันท์ ยุติธรรมกินได้ : จากนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน”
ในบทบาท: ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ขอขอบคุณ : หลักสูตรสันติศึกษา มจร
09/07/64 (19.00-21.00)