“มส.และมจร”เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

786

วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๖๑  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑  นี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยพระสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทั้งในประเทศและสถาบันสมทบในต่างประเทศทั่วโลกร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้ด้วย

สำหรับคณะสงฆ์ได้กำหนดเป็นสัปดาห์มหามงคล โดยการเจริญพระพุทธมนต์เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ประกอบด้วย.

๑. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพเทพมหานคร

๒. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กำหนดจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

๓. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

๔. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กำหนดจัดพิธีในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๕. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดจัดพิธีในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดกระพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี ได้กำหนดวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ส่วนกลางจัดที่อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาพร้อมกันนี้ ในส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการห้องเรียนและสถาบันสมทบทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ก็กำหนดให้จัดพิธีพร้อมกันเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน

ทั้งนี้บทนวัคคหายุสมธัมม์นั้น เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สา ปุสฺสเทโว) พระองค์ที่ ๙ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ได้ถือกำเนิดที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม นวัคคหายุสมธัมม์ แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้า หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/07/blog-post_12.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว siampongsnews