สมเด็จพระสังฆราช พระราชทานคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

197

สมเด็จพระสังฆราช พระราชทานคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ tag heuer replica ความตอนหนึ่งว่า การปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงต้องมีทิศทางชัดเจน มีเหตุผล รู้จักตัวตนรอบคอบ รอบด้าน ต้องรู้จักตน ฐานะ บทบาท หน้าที่ของตัวเอง
ขอบคุณแหล่งข่าว ภาพ,ข้อมูล :twitter ข่าวสด 19/9/2564