เข้าร่วม โครงการอบรมพระธรรมวิทยากรสอนกรรมฐาน #๙ กันยายน ๒๕๖๔

414
เจ้าหน้าสำนักงานสภามหาลัยเข้าร่วมอบรม  (ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า,นางสาวอมรศิริ อุ่นละม้าย)
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์พระวิทยากรและผุ้สนใจร่วมโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรสอนกรรมฐานประจำปี๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
ติดต่อได้ที่สำนักงานส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม chopard replica สถาบันวิปัสสนาธุระ (อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี) หอฉันชั้น ๓ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม โทร 035 248 000 ต่อ 8144
🔴สมัครได้ที่link https://forms.gle/LkbFp6xFF944Qq9E8
🟢ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มlineเพื่อรับวุฒิบัติและข้อมูลของสถาบัน
กดรับข้อมูลข่าวสาร https://lin.ee/B1ubPhP