เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา” ร่วมชี้แจง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์

294

🌍วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 tag heuer replica ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา” ร่วมชี้แจง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom ID: 630 028 8173

        ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/om5rGGdBkRsExfBd8
🌐สามารถตรวจสอบสถิติ รายชื่อการลงทะเบียน และรับเกียรติบัตรได้ที่นี่ https://datastudio.google.com/…/7849a586-9898-4e6b…/…