สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอน้อมถวายมุทิตาจิตสักการะ แด่พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี ดร. ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแต่งตั้งให้เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา

0
62

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอน้อมถวายมุทิตาจิตสักการะ แด่พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี ดร. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแต่งตั้งให้เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here