1. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.2561
  2. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.2560
  3. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.2559